glados.no/index.html

21 lines
556 B
HTML

---
layout: layouts/home
description: Personlig nettside for Øyvind Skaaden. Inneholder det meste av personlige prosjekter og noen ting fra NTNU.
---
<div class="homepage-main">
<div class="row">
{% for home in site.data.home %}
<div class="col-md-4">
<a class="home-link" href="{{ home.href }}">
<div class="icon">
<i class="fas {{ home.icon }}"></i>
</div>
<h3 class="no-anchor home-link">{{ home.title }}</h3>
</a>
<p>{{ home.description }}</p>
</div>
{% endfor %}
</div>
</div>