Øvinger og dokumenter for TDT4160 - Datamaskiner og digitalteknikk høsten 2019

Updated 4 days ago

Kilden til designprosjekt 6-9 i TTT4165 Elektronisk systemdesign og analyse II

Updated 3 weeks ago

Kilden til designprosjekt 1-4 i TTT4160 Elektronisk systemdesign og analyse

Updated 3 weeks ago

Webpage for the glados.no domain

Updated 1 month ago

Repository for alle øvinger og eksamens lesning i faget TTT4120 Digital Signalbehandling på NTNU høsten 2020. https://www.ntnu.no/studier/emner/TTT4120#tab=omEmnet

Updated 1 month ago

Samling av oppgaver, eksamener og pensum i faget TFE4172 - Grunnlag for faststoffelektronikk på NTNU. Filene er stort sett fra semesteret vår 2020.

Updated 4 months ago

Øvinger, eksamener og dokumenter til TFE4120 på NTNU

Updated 5 months ago

Øvinger i faget TDT4102 Prosedyre og objektorientert programmering

Updated 8 months ago