TDT4258 - Maskinnær programmering (Embedded programming) høsten 2021

Updated 2 months ago

Filer for faget TDT4205 - Kompilatorteknikk

Updated 6 months ago

Kilden til designprosjekt 1-4 i TTT4160 Elektronisk systemdesign og analyse. Ferdige PDFer er også her.

Updated 8 months ago

Oppskrifter jeg har samlet opp igjenom

Updated 10 months ago

Faget TFE4146 - Halvlederkomponenter

Updated 1 year ago

Faget TFE4152 - Design av integrerte kretser

Updated 1 year ago

TFE4130 Bølgeforplantning, våren 2021

Updated 1 year ago

Jupyter Notebook 0 0

TTT4280 - Sensorer og instrumentering, våren 2021

Updated 1 year ago

TTK4145 - Real-time programming, spring 2021

Updated 1 year ago

Webpage for the glados.no domain

Updated 1 year ago

Filer til faget TIØ4252 - Teknologiledelse

Updated 1 year ago

Template repo for courses on NTNU

Updated 1 year ago

Alt som kan være nyttig i faget TMA4105 - Matematikk 2, våren 2019.

Updated 2 years ago

En del ting i faget TFY4115 - Fysikk, høsten 2019. En del forelesningsnotater og rapporten.

Updated 2 years ago

Kilden til designprosjekt 6-9 i TTT4165 Elektronisk systemdesign og analyse II, Ferdige PDFer er også her.

Updated 2 years ago

Øvinger og dokumenter for TDT4160 - Datamaskiner og digitalteknikk høsten 2019

Updated 2 years ago

Repository for alle øvinger og eksamens lesning i faget TTT4120 Digital Signalbehandling på NTNU høsten 2020. https://www.ntnu.no/studier/emner/TTT4120#tab=omEmnet

Updated 2 years ago

Samling av oppgaver, eksamener og pensum i faget TFE4172 - Grunnlag for faststoffelektronikk på NTNU. Filene er stort sett fra semesteret vår 2020.

Updated 2 years ago

Øvinger, eksamener og dokumenter til TFE4120 på NTNU

Updated 2 years ago

Øvinger i faget TDT4102 Prosedyre og objektorientert programmering

Updated 3 years ago