Øvinger i faget TDT4102 Prosedyre og objektorientert programmering
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
Øyvind Skaaden 47c122a572 fix link 3 years ago
Oving0 Moved to new folders 3 years ago
Oving0_old Moved to new folders 3 years ago
Oving1 Moved to new folders 3 years ago
Oving2 Moved to new folders 3 years ago
Oving3 Moved to new folders 3 years ago
Oving5 Moved to new folders 3 years ago
Oving6 Moved to new folders 3 years ago
Oving6_Task5 Moved to new folders 3 years ago
Oving7 Moved to new folders 3 years ago
Oving8 Moved to new folders 3 years ago
Oving9 Moved to new folders 3 years ago
Oving10 Moved to new folders 3 years ago
.gitattributes Updated name, removed norwegian characters 4 years ago
.gitignore Updated the gitignore and uploaded the Øving 2 4 years ago
LICENSE Initial commit 4 years ago
README.md fix link 3 years ago

README.md

TDT4102-Ovinger

Samling av alle øvingene i faget TDT4102 på NTNU

Installasjon

For å kunne bare åpne alle filene, må du installere for mac eller windows fra Oving0_old. Dette er fordi øvingene ble gjort våren 2019, og hvilken IDE ikke hadde blitt helt bestemt.

Fra våren 2020 er det installasjonen med VSCode som gjelder.

Installasjon for

Det er også mulig å sjekke i mappen Oving0