Øvinger i faget TDT4102 Prosedyre og objektorientert programmering
 
 
 
 
Go to file
Øyvind Skaaden 47c122a572 fix link 2020-02-12 15:13:37 +01:00
Oving0 Moved to new folders 2020-02-12 15:04:09 +01:00
Oving0_old Moved to new folders 2020-02-12 15:04:09 +01:00
Oving1 Moved to new folders 2020-02-12 15:04:09 +01:00
Oving2 Moved to new folders 2020-02-12 15:04:09 +01:00
Oving3 Moved to new folders 2020-02-12 15:04:09 +01:00
Oving5 Moved to new folders 2020-02-12 15:04:09 +01:00
Oving6 Moved to new folders 2020-02-12 15:04:09 +01:00
Oving6_Task5 Moved to new folders 2020-02-12 15:04:09 +01:00
Oving7 Moved to new folders 2020-02-12 15:04:09 +01:00
Oving8 Moved to new folders 2020-02-12 15:04:09 +01:00
Oving9 Moved to new folders 2020-02-12 15:04:09 +01:00
Oving10 Moved to new folders 2020-02-12 15:04:09 +01:00
.gitattributes Updated name, removed norwegian characters 2019-01-24 14:52:55 +01:00
.gitignore Updated the gitignore and uploaded the Øving 2 2019-01-23 14:09:18 +01:00
LICENSE Initial commit 2019-01-23 14:02:59 +01:00
README.md fix link 2020-02-12 15:13:37 +01:00

README.md

TDT4102-Ovinger

Samling av alle øvingene i faget TDT4102 på NTNU

Installasjon

For å kunne bare åpne alle filene, må du installere for mac eller windows fra Oving0_old. Dette er fordi øvingene ble gjort våren 2019, og hvilken IDE ikke hadde blitt helt bestemt.

Fra våren 2020 er det installasjonen med VSCode som gjelder.

Installasjon for

Det er også mulig å sjekke i mappen Oving0