Webpage for the glados.no domain
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
glados.no/_data/ntnu-courses.yml

89 lines
1.9 KiB

# Våren 2021
-
name: Våren 2021
href: 21v
courses:
-
course: ttt4280
desc: Sensorer og instrumentering, våren 2021.
updated: 2021-01-11
-
course: tfe4130
desc: Bølgeforplantning, våren 2021.
updated: 2021-01-12
-
course: ttk4145
desc: Sanntidsprogrammering, våren 2021.
updated: 2021-05-18
-
course: tiø4252
desc: Teknologiledelse, våren 2021.
updated: 2021-05-13
# Høsten 2020
-
name: Høsten 2020
href: 20h
courses:
-
course: tfe4152
desc: Design av integrerte kretser, høsten 2020.
updated: 2020-12-16
href: tfe4152/summary
-
course: ttt4120
desc: Digital signalbehandling, høsten 2020.
updated: 2020-12-06
href: ttt4120/summary
-
course: mfel3010
desc: Medisin for teknologi- og realfagsstudenter, høsten 2020.
updated: 2020-11-25
href: mfel3010/summary
-
course: tfe4146
desc: Halvlederkomponenter, høsten 2020.
updated: 2020-11-23
href: tfe4146/summary
# Våren 2020
-
name: Våren 2020
href: 20v
courses:
-
course: ttt4270
desc: Elektronisk systemdesign, prosjekt, våren 2020.
updated: 2020-05-05
# Høsten 2019
-
name: Høsten 2019
href: 19h
courses:
-
course: ttt4265
desc: Elektronisk systemdesign og -analyse II, høsten 2019.
updated: 2019-12-02
-
course: tdt4160
desc: Datamaskiner og digitalteknikk, høsten 2019.
updated: 2019-11-28
# Våren 2019
-
name: Våren 2019
href: 19v
courses:
-
course: ttt4260
desc: Elektronisk systemdesign og -analyse I, våren 2019.
updated: 2019-05-05
-
course: tma4105
desc: Matematikk 2, våren 2019.
updated: 2019-05-21
-
course: tdt4102
desc: Prosedyre og objektorientert programmering, våren 2019.
updated: 2019-05-15