Browse Source

Fixed math in pages

master
Øyvind Skaaden 1 month ago
parent
commit
5e522a3d3c
3 changed files with 47 additions and 3 deletions
 1. +25
  -1
    _layouts/default.html
 2. +22
  -1
    _posts/2020-08-25-lecture-testing.md
 3. +0
  -1
    files/ntnu/ntnu.md

+ 25
- 1
_layouts/default.html View File

@@ -18,6 +18,7 @@
<meta name="theme-color" content="#ffffff">

{% seo %}

<link rel="stylesheet" href="{{ "/assets/css/style.css?v=" | relative_url }}">
<!--[if lt IE 9]>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/html5shiv/3.7.3/html5shiv.min.js"></script>
@@ -32,7 +33,7 @@
<img src="{{site.logo | relative_url}}" alt="Logo" />
{% endif %}

<p>{{ site.description_long | default: site.github.project_tagline }}</p>
<p>{{ site.description_long }}</p>

{% if site.github.is_project_page %}
<p class="view"><a href="{{ site.github.repository_url }}">Vis kilden på min private git <small>{{ site.github.repository_nwo }}</small></a></p>
@@ -73,5 +74,28 @@
ga('send', 'pageview');
</script>
{% endif %}

{% if page.math %}
<script>
MathJax = {
tex: {
packages: {
'[+]': ['mhchem', 'ams']
},
inlineMath: [ // start/end delimiter pairs for in-line math
['$','$'],
['\\(', '\\)']
],
displayMath: [ // start/end delimiter pairs for display math
['$$', '$$'],
['\\[', '\\]']
],
tags: 'ams',
processRefs: true,
}
};
</script>
<script id="MathJax-script" async src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mathjax@3/es5/tex-chtml.js"></script>
{% endif %}
</body>
</html>

+ 22
- 1
_posts/2020-08-25-lecture-testing.md View File

@@ -3,6 +3,27 @@ layout: lecture
title: "Testing of lecture notes"
description: Filer for prosjekter og stæsj på NTNU.
categories: ntnu lectures tdt4120
math: true
---

Lecture notes is fun
Lecture notes is fun \eqref{test}.

\begin{align}
E &= mc^2 \label{test} \\\\\
&= mv^s \nonumber
\end{align}

$\omega = 2 \pi f$

In equation \eqref{eq:sample}, we find the value of an
interesting integral:

\begin{equation}
\int_0^\infty \frac{x^3}{e^x-1}\,dx = \frac{\pi^4}{15}
\label{eq:sample}
\end{equation}

\begin{bmatrix}
a & b \\\\\
c & c
\end{bmatrix}

+ 0
- 1
files/ntnu/ntnu.md View File

@@ -33,4 +33,3 @@ Vår 2019
- [Formelark](/files/ntnu/v19/tma4105/formelark.pdf)
* TDT4102 - Prosedyre- og objektorientert programmering
- Øvinger på [git](https://git.glados.no/oyvindskaaden/TDT4102-Ovinger)


Loading…
Cancel
Save