glados.no/_data/home.yml

18 lines
487 B
YAML
Raw Permalink Normal View History

2020-11-29 19:42:04 +01:00
-
title: NTNU
href: /ntnu/
2023-01-31 18:35:51 +01:00
description: Alt som er relatert til NTNU, både fag og noen filer. Her kan du finne mine løsninger og oppsummeringer.
2020-11-29 19:42:04 +01:00
icon: fa-graduation-cap
-
title: Prosjekter
href: /prosjekter/
description: Samling av alle mine prosjekter opp igjenom. Denne listen oppdateres stadig vekk, så kan være noe nytt hver gang.
icon: fa-microchip
-
title: Om meg
href: /om/
description: Informasjon og kvalifikasjoner om meg.
icon: fa-address-card