Øvinger i faget TDT4102 Prosedyre og objektorientert programmering

Updated 3 years ago

Repository for alle øvinger og eksamens lesning i faget TTT4120 Digital Signalbehandling på NTNU høsten 2020. https://www.ntnu.no/studier/emner/TTT4120#tab=omEmnet

Updated 2 years ago

Kilden til designprosjekt 6-9 i TTT4165 Elektronisk systemdesign og analyse II, Ferdige PDFer er også her.

Updated 2 years ago

Template repo for courses on NTNU

Updated 2 years ago

Oppskrifter jeg har samlet opp igjenom

Updated 1 year ago

Kilden til designprosjekt 1-4 i TTT4160 Elektronisk systemdesign og analyse. Ferdige PDFer er også her.

Updated 12 months ago

Filer for faget TDT4205 - Kompilatorteknikk

Updated 6 days ago

Webpage for the glados.no domain

Updated 5 days ago